гр. Брусарци

Прием

Училищен план-прием 2020/2021 г.

заповед утвърждаване 1 и 5 2020 2021

прием 1 клас – – правила 20202021

прием 5 клас – правила2020/2021

Държавен план-прием 2018/2019 г.

Държавен план-прием

І. Прием в осми клас –

 • 1 паралелка– 26 ученика.

Профил „Хуманитарни науки“

– актуални профили на предмети : български език и литература и история и цивилизация  

Начин на балообразуване :

– оценка на утроена от теста на НВО по БЕЛ;

         – оценка от теста на НВО по математика;

         – балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучаване в раздел А от учебния план – география и икономика и история и цивилизация;

Срокове за записване на осмокласници:

 • Представяне на тестове по:
  БЕЛ – 21 май 2018 г.
  Математика – 23 май 2018 г.
 • Обявяване на хотели от тестовете – до 05.06.2017г.
 • Получавайте служебни бележки с оценки от положените изпити – 12-13.06.2017г.
 • Подаване на документи за участие в членове и увереност на учениците за допускане до участие в групата – 16.06.2017г. – 22.06.2017г.
 • Обявяване на списъка с приетите ученици на първо ниво на класиране – до 27.06.2017г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първо ниво на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране – 28.06.2017г. – 30.06.2017г.
 • Обявяване на списъка с приетите ученици на друго ниво на класиране – до 04.07.2017г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на второ ниво на класиране –.05.07.2017г. – 07..07.2017г.
 • Обявяване на записани се учат и броя на незаетите места след втория етап на класиране – 10.07.2017г.
 • Подаване на документи за участие в останалите резултати от класирането – 11.07. – 13.07.2017г.
 • Обявяване на списъка с пристигащите ученици на останалите стъпки за класиране – до 17.07.2017г.
 • Записване на приетите ученици на най-доброто ниво на класиране – 18.07. – 19.07.2017г.
 • Обявяване на записани се ученици и броя на незаетите места след трета степен на класиране – до 21.07.2017г. вкл.
 • Допълнете на незаети места след следващите стъпки за класиране и записване – до 04.09.2017г. вкл ..
 • Утвърждаване на свойственост на държавен план-прием – до 12.09.2017г.
 • !!! Работно време на училищна комисия за прием в VІІІ клас: от 09.00 часа до 16.00 часа, без прекъсване в стаята на административния секретар.