гр. Брусарци

Прием

Видеото може да гледате тук

Държавен план-прием 2020/2021 г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ОСМИ КЛАС

Професия „Техник технолог по качеството на храни и напитки”

Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

Професионално направление „Хранителни технологии”

Срок на обучение – 5 години

Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование (ал.3, т.1 от ДВ бр.12/2017г.)
Закон за професионалното образование и обучение

1. Заявление по образец
2. Свидетелство за основно образование – оригинал
3. Медицинско свидетелство – оригинал

Балообразуващи предмети:

Български език и литература(утроената оценка от НВО), Математика(оценка от НВО), Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

Комисия по план-прием

Подаване на документи за участие в първо класиране: от 03.07.2020г. до 07.07.2020г.
Обявяване на списъците с приетите ученици от първи етап на класиране: 13.07.2020г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: до 16.07.2020г.
Подаване на документи за втори етап за класиране: от 14.07.2020г. до 16.07.2020г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: 20.07.2020г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2020г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 24.07.2020г. до 27.07.2020г.
Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране: 29.07.2020г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: до 30.07.2020г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 31.07.2020г.
До 10.09.2020г. се попълват незаетите места след трети етап на класирането.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ
В сградата на СУ „Христо Ботев” на ул. „Иван Бобанов” №19 А,
в счетоводството на училището.
Работно време: 8:00 – 18:00 часа
За справки и информация:
тел. 0878420584, е-mail: sou_brusarci@abv.bg

Средно училище Христо Ботев

Уважаеми родители,

Предвид извънредното положение, Ви информираме, че документите за записване в I клас, може да подавате на електронната поща на училището sou_brusarci@abv.bg

Училищен план-прием 2020/2021 г.

Средно училище Христо Ботев

заповед утвърждаване 1 и 5 2020 2021

прием 1 клас – – правила 2020202

Заявление за 1 клас

прием 5 клас – правила2020 / 2021