гр. Брусарци

Прием

Училищен план-прием 2019/2020 г.

Заповед държавен план-прием

Предложение за държавен план-прием по профили и професии

Правила за прием – 1 клас

Правила за прием – 5 клас

Държавен план-прием 2018/2019 г.

Държавен  план-прием

І. Прием в осми клас –

 • 1 паралелка–  26 ученика.

Профил „Хуманитарни науки“

 задължителни профилиращи предмети: 
Български език и литература и История и цивилизация

Начин на балообразуване:

– утроена оценка от теста на НВО по БЕЛ;

         – оценката от теста на НВО по математика;

         – балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план – география и икономика и история и цивилизации;

Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  –  21 май 2018 г.
  Математика – 23 май 2018 г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 05.06.2017г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от положените изпити – 12-13.06.2017г.
 • Подаване на документи за участие в приема и уведомяване на учениците за допускане до участие в приема – 16.06.2017г. – 22.06.2017г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 27.06.2017г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 28.06.2017г. – 30.06.2017г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2017г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране –.05.07.2017г. – 07..07.2017г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 10.07.2017г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11.07. – 13.07.2017г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 17.07.2017г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 18.07. – 19.07.2017г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 21.07.2017г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 04.09.2017г. вкл..
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 12.09.2017г.
 • !!! Работно време на училищната комисия за прием в VІІІ клас: от 09.00 часа до 16.00 часа, без прекъсване в стаята на административния секретар.