гр. Брусарци

Прием

Училищен план-прием 2024/2025 г.

Заповед план-прием 1 и 5 клас

Правила план-прием 1 клас

Правила план-прием 5 калс

Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ

Заповед

РД-20-886

Заповед утвърждаване 1 – 5 клас

Заявление – 1 клас

Заявление – 5 клас

Държавен план-прием 2023/2024 г.

Нзаети места за 8 клас – 6

Видеото може да гледате тук

Заповед-ДДП-Монтана-РД-05-632-2021-2022

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ОСМИ КЛАС

Професия „Техник технолог по качеството на храни и напитки”

Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

Професионално направление „Хранителни технологии”

Срок на обучение – 5 години

Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование (ал.3, т.1 от ДВ бр.12/2017г.)
Закон за професионалното образование и обучение

1. Заявление по образец
2. Свидетелство за основно образование – оригинал
3. Медицинско свидетелство – оригинал

Балообразуващи предмети:

Български език и литература(утроената оценка от НВО), Математика(оценка от НВО), Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

Заповед комисия план-прием

Подаване на документи за участие в първо класиране: от 05.07.2023г. до 07.07.2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: 12.07.2023г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: от 13.07.2023г. до 17.07.2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19.07.2023г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: от 20.07.2023 до 24.07.2023г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: 25.07.2023г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26.07.2023г. до 27.07.2023г.
Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране: 31.07.2023г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: от 01.08.2023г. до 02.08.2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 04.08.2023г.
До 11.09.2023г. се попълват незаетите места след трети етап на класирането.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2023 г.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ
В сградата на СУ „Христо Ботев” на ул. „Иван Бобанов” №19 А,
в счетоводството на училището.
Работно време: 8:00 – 18:00 часа
За справки и информация:
тел. 0878420584, е-mail: sou_brusarci@abv.bg

Средно училище Христо Ботев

Уважаеми родители,

Предвид извънредното положение, Ви информираме, че документите за записване в I клас, може да подавате на електронната поща на училището sou_brusarci@abv.bg