гр. Брусарци

Персонал

С П И С Ъ К

НА ПЕРСОНАЛА НА СУ ”ХРИСТО БОТЕВ”

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Асен Димитров Арсенов Директор
2. Галя Иванова Миланова Зам. директор
3. Мариета Цветкова Якимова Ст. учител – (I – IV клас)
4. Калинка Цветанова Луканова Главен учител – (I – IV клас)
5. Златина Владиславова Борисова Ст. учител – (I – IV клас)
6. Росица Цветанова Русинова Ст. учител – (I – IV клас)
7. Лорета Тинчева Владиславова Ст. учител по математика, ИТ и физика
8. Анка Ангелова Иванова Ст. учител по ТП и ИИ
9. Лазаринка Лазарова Учител по английски език
10. Цветелин Георгиев Психолог
11. Веселин Веселинов Учител по ФВС
12. Тихомира Валентинова Спасова Учител по география
13. Първолета Георгиева Илиева Ст. учител по математика, ИТ и физика
14. Елеонора Николова Атанасова Ст. учител по БЕЛ и руски език
15. Ренета Чавдарова Георгиева Ст. учител по биология и химия
16. Виктория Христова Ст. учител по история
17. Катя Петрова Василева Ст. учител по БЕЛ и руски език
18. Анна Кенарова Възпитател
19. Борислав Николов Възпитател
20. Светлана Рангелова Атанасова Ст. учител по БЕЛ
21. Даниела Кръстева Касиер, счетоводител
22. Малина Бориславова Ризова-Славчева Административен секретар
23. Цветан Кирилов Маринов Домакин
24. Цветана Генадиева Цветанова Чистач
25. Милена Иванова Кръстева Чистач
26. Анна Керанова Учител по професионалните предмети