гр. Брусарци

Персонал

С П И С Ъ К

НА ПЕРСОНАЛА НА СУ ”ХРИСТО БОТЕВ”

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Асен Димитров Арсенов Директор
2. Галя Иванова Миланова Зам. директор
3. Мариета Цветкова Якимова Ст. учител – (I – IV клас)
4. Калинка Цветанова Луканова Главен учител – (I – IV клас)
5. Златина Владиславова Борисова Ст. учител – (I – IV клас)
6. Росица Кирилова Каменова Ст. учител – (I – IV клас)
7. Лорета Тинчева Владиславова Ст. учител по математика, ИТ и физика
8. Анка Ангелова Иванова Ст. учител по ТП и ИИ
9. Лазаринка Лазарова Учител по английски език
10. Христина Володиева Чобанова Психолог
11. Веселин Веселинов Учител по ФВС
12. Тихомира Валентинова Спасова Учител по география
13. Първолета Георгиева Илиева Ст. учител по математика, ИТ и физика
14. Елеонора Николова Атанасова Ст. учител по БЕЛ и руски език
15. Ренета Чавдарова Георгиева Ст. учител по биология и химия
16. Росица Цветанова Русинова Ст. учител по музика
17. Катя Петрова Василева Ст. учител по БЕЛ и руски език
18. Анна Кенарова Възпитател
19. Борислав Николов Възпитател
20. Светлана Рангелова Атанасова Ст. учител по история
21. Даниела Кръстева Касиер, счетоводител
22. Малина Бориславова Ризова-Славчева Административен секретар
23. Цветан Кирилов Маринов Домакин
24. Цветана Генадиева Цветанова Хигиенист
25. Милена Иванова Кръстева Хигиенист
26. Анна Керанова Учител по професионалните предмети
27. Зоя Първанова Петрова Учител по професионалните предмети
28. Занко Качов Денев Портиер