гр. Брусарци

Персонал

С П И С Ъ К

НА ПЕРСОНАЛА НА СУ ”ХРИСТО БОТЕВ”

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Асен Димитров Арсенов Директор
2. Галя Иванова Миланова Пом. директор
3. Мариета Цветкова Якимова Ст. учител – (I – IV клас)
4. Калинка Цветанова Луканова Главен учител – (I – IV клас)
5. Златина Владиславова Борисова Ст. учител – (I – IV клас)
6. Росица Цветанова Русинова Ст. учител – (I – IV клас)
7. Лорета Тинчева Владиславова Ст. учител по математика и ИТ
8. Анка Ангелова Иванова Ст. учител по ТП и ИИ
9. Виктория Христова Учител по английски език
10. Страхил Терзийски Учител по математика и физика
11. Илка Александрова Арнаутска Ст. учител по ФВС
12. Людмила Цветанова Ст. учител по география
13. Първолета Георгиева Илиева Ст. учител по математика и ИТ
14. Елеонора Николова Атанасова Ст. учител по БЕЛ и руски език
15. Ренета Чавдарова Георгиева Ст. учител по биология и химия
16. Лъчезар Борисов Петков Ст. учител по история
17. Катя Петрова Василева Ст. учител по БЕЛ
18. Гергана Балачева Възпитател
19. Лора Славчева Възпитател
20. Евелина Григорова Миланова Мл. възпитател
21. Даниела Кръстева Касиер, счетоводител
22. Малина Бориславова Ризова-Славчева Административен секретар
23. Цветан Кирилов Маринов Домакин
24. Цветана Генадиева Цветанова Чистач
25. Милена Иванова Кръстева Чистач