гр. Брусарци

Персонал

С П И С Ъ К

НА ПЕРСОНАЛА НА СУ ”ХРИСТО БОТЕВ”

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Асен Димитров Арсенов Директор
2. Галя Иванова Миланова Пом. директор
3. Мариета Цветкова Якимова Ст. учител – (I – IV клас)
4. Калинка Цветанова Луканова Главен учител – (I – IV клас)
5. Златина Владиславова Борисова Ст. учител – (I – IV клас)
6. Росица Цветанова Русинова Ст. учител – (I – IV клас)
7. Лорета Тинчева Владиславова Ст. учител по математика и ИТ
8. Анка Ангелова Иванова Ст. учител по ТП и ИИ
9. Виктория Христова Учител по английски език
10. Страхил Терзийски Учител по математика и физика
11. Веселин Веселинов Учител по ФВС
12. Андрей Андреев Учител по география
13. Първолета Георгиева Илиева Ст. учител по математика и ИТ
14. Елеонора Николова Атанасова Ст. учител по БЕЛ и руски език
15. Ренета Чавдарова Георгиева Ст. учител по биология и химия
16. Лъчезар Борисов Петков Ст. учител по история
17. Катя Петрова Василева Ст. учител по БЕЛ
18. Деми Димитров Възпитател
19. Борислав Николов Възпитател
20. Светлана Рангелова Атанасова Ст. учител по БЕЛ
21. Даниела Кръстева Касиер, счетоводител
22. Малина Бориславова Ризова-Славчева Административен секретар
23. Цветан Кирилов Маринов Домакин
24. Цветана Генадиева Цветанова Чистач
25. Милена Иванова Кръстева Чистач