гр. Брусарци

Новини

    

 КЛАСАЦИЯ  НА ТВОРБИТЕ ОТ  КОНКУРСА ЗА  ЛИТЕРАТУРНА  ТВОРБА

                      “С  БОТЕВ  В  СЪРЦАТА  И  ДЕЛАТА  НИ”

       ПОСВЕТЕН  НА  140-ГОДИШНИНАТА  НА  СУ “ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. БРУСАРЦИ

                                               

              1.  КЛАСАЦИЯ  ЕСЕ:

 Първо  място:

1.1.            Анна-Мария  Ивайлова  Божкова  –  17 г., XI  клас;  ФСПГ „Васил Левски“  –  Монтана

1.1.            Силвия  Николаева  Никитова   –    15 г.,  VIII  клас;   СУ „Христо  Ботев“  –  Брусарци

Второ  място:

1.2.            Симона  Красимир  Николаева   –   14 г., VIII  клас;  ФСПГ  „Васил Левски“  –  Монтана

Трето  място:

1.3          Детелин Мариетиев  Донков    –   17 г., Х  клас;  ПГСС „Марко Марков“  –  с. Георги  Дамяново

2.               КЛАСАЦИЯ  СТИХОТВОРЕНИЕ:

        Специална  награда:

      Стихотворение  „Безсмъртие  ореол“

Биляна  Мирославова  Петрова,  13 г., VII  клас;   СУ  „Христо  Ботев“  –  Брусарци

Средно училище “Христо Ботев” ще отбележи Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май с виртуален концерт, изложби на рисунки, представяне на презентации и пускане на балони в небето, от всеки ученик, изявил желание за включване в инициативата

Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО” НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 13б ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЙСТВ

 

1 .СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – 18.06.2019г.

  1. БРОЙ ДЕЦА В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – 60
  2. УЧЕБНИ ГОДИНИ, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДОСТАВКИТЕ

2019/2020

2020/2021

2021/2022

  1. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА ДОСТАВКИТЕ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – 46

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – 50

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

– УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ПО ЧЛ 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ;

– УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЧЛ 10 АЛ.4 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

– ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 9 АЛ. 1 ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА                                             № 3 ОТ 1999 , В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН –ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

– ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ,КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ 10  ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ 13 АЛ 1 Т 2 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

– СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО БДС,

КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

  • ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.10 ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.13 АЛ1 Т 3 ПО СХЕМА „УЧИЛИЧНОСТ“
  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ НА ОПАКОВКИТЕ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ И КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10АЛ 1,3 И 5, ЗА СХЕМА „МАГАТО СИ