гр. Брусарци

Новини

Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО” НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 13б ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЙСТВ

 

1 .СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – 18.06.2019г.

  1. БРОЙ ДЕЦА В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – 60
  2. УЧЕБНИ ГОДИНИ, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДОСТАВКИТЕ

2019/2020

2020/2021

2021/2022

  1. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА ДОСТАВКИТЕ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – 46

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – 50

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

– УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ПО ЧЛ 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ;

– УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЧЛ 10 АЛ.4 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

– ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 9 АЛ. 1 ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА                                             № 3 ОТ 1999 , В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН –ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

– ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ,КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ 10  ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ 13 АЛ 1 Т 2 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

– СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО БДС,

КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

  • ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.10 ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.13 АЛ1 Т 3 ПО СХЕМА „УЧИЛИЧНОСТ“
  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ НА ОПАКОВКИТЕ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ И КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10АЛ 1,3 И 5, ЗА СХЕМА „МАГАТО СИ