гр. Брусарци

Мерки срещу COVID-19

В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ СМЕ!

Заповед за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка

План за действие

поведение при съмнение за ковид

правила за преминаване в ОЕСР

Безопасност в мрежата

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

За актуална информация, следете следните сайтове:

Регионална здравна инспекция Монтана

Област Монтана

Министерство на здравеопазването

Министерство на вътрешните работи

Как да предпазим себе си и другите – презентация на Министерство на здравеопазването

Как да се предпазите от COVID 19 и да намалите разпространението му?