гр. Брусарци

Бюджет

Бюджет 2023

Обяснителна записка_31.03.2024

Бюджет 31.03.24

Oбяснителна записка_31.12.2023

Бюджет 31.12.23

Обяснителна записка_30.09.2023

Бюджет

Oбяснителна записка_30.06.2023

Бюджет

Oбяснителна записка_31.03.2023

Бюджет

Бюджет 2022

Бюджет

Подкрепа за успех

Образование за утр.ден

Oбяснителна записка 31.12.2022

Обяснителна записка_30.09.2022

Бюджет трето тримесечие

Обяснителна записка 30.06.2022

Образование за утрешния ден

Подкрепа за успех

Бюджет – второ тримесечие

Обяснителна записка

Отчет на бюджет за първо тримесечие

Бюджет 2021

Бюджет 2021 г.

обяснителна записка_30.09.2021

Подкрепа за успех

Образование за утр.ден

Бюджет за трето тримесечие

Бюджет

Бюджет. приход

бюджет разход

справка бюджет

Oбяснителна записка_31.03.2021

Касов отчет м.03.2021

„БЮДЖЕТ – НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ“ – 2021 г.

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални – 2021 г.

Отчет на бюджет 2020 година

Обяснителна записка

БЮДЖЕТ за третото тримесечие

БЮДЖЕТ за второто тримесечие

отчет – І тримесечие

обяснителна записка – Копие

Бюджет 2020 – Копие